Image

Red een Kind is een christelijke goede doelenorganisatie met een kindsponsorprogramma. Eind 2017 heeft de organisatie een strategisch marketeer aangetrokken om zowel de werving van nieuwe kindsponsoren een nieuwe boost te geven als nieuwe geefconcepten te ontwikkelen. Intern werden een aantal nieuwe geefconcepten bedacht. Driven by Data heeft het kwantitatieve marktonderzoek mogen uitvoeren waarin deze nieuwe geefconcepten samen met bestaande geefconcepten werden getoetst.

Lammertina Klein Olbrink
Dankzij het kwantitatieve marktonderzoek, uitgevoerd door Driven by Data, heeft Red een Kind veel inzichten verkregen in geefmotieven en behoeftes binnen Protestant Nederland.Red een Kind heeft de samenwerking met Wim als zeer prettig ervaren.

Lammertina Klein Olbrink

strategisch marketeer Red een Kind

Met een aantal Gelderse concertzalen bestond een afspraak dat de NAW-gegevens van bezoekers aan het Gelders Orkest werden aangeleverd. De marketingafdeling van het Gelders Orkest wilde vervolgens deze relaties t.b.v. DM-campagnes segmenteren, niet alleen op basis van demografische kenmerken, maar ook op basis van hun concertbezoek. Driven by Data is gevraagd een analyse van het CRM-systeem te doen en te adviseren welke aanpassingen nodig waren om dit realiseerbaar te maken.

Image
Image

Als media en marketing analist bij de Evangelische Omroep heb ik me tussen 2010 en 2018 met diverse fact based marketingprojecten bezig gehouden

Ledenwaardemodel

Het management wilde meer inzicht in de mate van betrokkenheid van haar leden bij de omroepvereniging en vroeg of het mogelijk was die betrokkenheid uit te drukken in een kwantitatieve maat die bij DM-campagnes als selectiefilter kon worden toegepast.

Op basis van transactiedata uit het CRM heb ik vervolgens een ledenwaardemodel gebouwd waarin de mate van betrokkenheid  werd gekwantificeerd op een vijfpuntsschaal, van nauwelijks betrokken tot zeer betrokken. Deze maat werd vervolgens als relatiekenmerk aan het CRM toegevoegd, zodat er selecties mee konden worden gemaakt.  

Image

RFM-model fondsenwerving

Relaties van de EO ontvangen tussen 8 en 10 keer per jaar een fondsenwervende brief. Teneinde de ROI per campagne te optimaliseren heb ik met behulp van transactiedata uit het CRM een RFM model ontwikkeld dat als selectie kon worden gebruikt bij een fondsenwervende campagne.  

Opiniepeilingen

Het was mei 2014 en er moest een onderwerp verzonnen worden voor het NPO Radio5-symposium van dat najaar. Het liefst een onderwerp waarvoor een opiniepeiling nodig was met hopelijk opmerkelijke en spraakmakende uitkomsten. Vrij snel werd voor het onderwerp moslims gekozen en samen genoemd met de christelijke opdracht je naaste lief te hebben.

In hoeverre beschouwen Nederlanders (christenen en niet-christenen) moslims eigenlijk als hun naaste?  

Wat niemand toen kon vermoeden was dat in augustus van datzelfde jaar honderdduizenden Syriers in gammele bootjes vanuit Turkije naar Europa kwamen en Europa verdeelde. De opiniepeiling werd op eens actueler dan ooit en haalde samen met het symposium de landelijke pers.

Image

Churn forecasting

Naast een omroepvereniging is de Evangelische Omroep ook een tijdschriftenuitgeverij.  Teneinde de uitstroom te verminderen is met behulp van historische transactiedata gekeken of er variabelen aan te wijzen waren met een sterke correlatie op de uitstroom.

Voor een aantal titels is deze gevonden en zo kon per editie worden voorspeld hoe groot de uitstroomkans van een relatie was.  Deze relaties werden vervolgens benaderd met een behoudactie.

Godsdienstsociologische segmentaties

Voor het 50-jarig jubileum van de Evangelische Omroep heb ik samen met een onderzoeksbureau een antwoord gezocht op de vraag wat Protestanten bindt en wat hen van elkaar onderscheidt. Met behulp van kwalitatief online community-onderzoek en kwantitatief onderzoek zijn we de gelijkenissen en verschillen op het spoor gekomen. Onderzoeksresultaten zijn in het filmpje hiernaast terug te kijken.