Verhoog het rendement van uw marketinginspanningen

Hoeveel klantgegevens heeft u tot uw beschikking? Hoe vaak heeft u er bij stil gestaan welke mogelijke inzichten dit in uw klantengedrag kan geven? Er zijn in uw organisatie veel klantgegevens beschikbaar. Alleen vormen deze gegevens nog geen bruikbare informatie. Door het analyseren van uw klant- of donateursdatabase genereren wij geschikte informatie om in de dagelijkse praktijk te gebruiken. Driven by Data helpt u om doelgerichte, kosten-effectieve direct marketing toe te passen.
Voor een omroepvereniging die inzicht wenste te hebben in de mate van betrokkenheid van haar ledenbestand hebben we een ledenwaardemodel ontwikkeld. Aan de hand van intern aanwezige klantgegevens is een model ontwikkeld die huishoudens waarin een lidmaatschap aanwezig is indeelt in 5 groepen, van nauwelijks betrokken tot zeer betrokken.
Voor een tijdschriftenuitgever, die te maken had met een hoge uitstroom is onderzocht of met de aanwezige data uitstroom te voorspellen zou zijn. Dit bleek het geval, waardoor relaties op voorhand in aanmerking konden komen voor een retentiecampagne met een significant dalende churn tot gevolg.
Voor een fondswervingsorganisatie hebben we op basis van historische gegevens alle relaties een score toegekend die iets zei over de responskans op een fondswervingsbrief. Alle relaties zijn over 20 groepen verdeeld, waarbij de 4 slechtst scorende groepen niet langer werden meegenomen in een aantal mailings. Dit had een aanzienlijke besparing van campagnekosten tot gevolg, zonder dat dit ten koste ging van de inkomsten. Het bespaarde budget is besteed aan alternatieve re-activatiecampagnes.